За нас

Какво е Sofia Art Institute?

Sofia Art Institute е домът на изкуството за деца и възрастни, в който всеки човек може да получи най-високо ниво на образование по всички изкуства: музика, театър, литература, визуални изкуства, фотография, танц, но и философия.
Чрез своите адаптирани програми, Sofia Art Institute достига до деца в неравностойно положение, както и до деца в изостанали български региони, където осигурява и допълнително образование и професионално развитие на местните преподаватели по изкуство.

Sofia Art Institute е сериозно отдаден към развитието на българската артистична общност, чрез осигуряване на непрекъснато образование и професионално развитие на учителите по изкуства в  отдалечени региони. Ние вярваме, че подхранването и подобряването на уменията на преподавателите е от съществено значение за създаването на трайно и въздействащо учебно изживяване за учениците.

Sofia Art Institute е социално отговорна организация, чиято дейност се простира далеч отвъд изкуството, чрез участия в различни обществени каузи. Нашият екип силно се застъпва за равните права на всички хора, противопоставя се на дискриминацията във всичките й форми и се стреми да създава приобщаваща среда, в която гласът на всеки човек да се чува и уважава.

Sofia Art Institute активно защитава околната среда, чрез прилагането на зелени политики, които насърчават устойчивостта и опазването на природата. Ние твърдо вярваме в нашата отговорност да опазим околната среда за бъдещите поколения и работим целенасочено за намаляването на нашия екологичен отпечатък.

Нашите ценности

Нашата Мисия
Sofia Art Institute е артистична организация със седалище в град София, чиято основна цел е предоставянето на артистично образование на най-високо ниво както на деца, така и на възрастни.

Нашата мисия се простира и отвъд провеждането на нашите програми, тъй като сме ангажирани да оказваме положително въздействие в изостаналите български региони и да подкрепяме деца в неравностойно положение. Като финансираме художествени образователни програми в тези области, ние се стремим да дадем възможност на по-младото поколение за творчески възможности и шанс за личностно израстване.

Нашата Визия
Sofia Art Institute е активен член на обществото, подкрепящ равните права, антидискриминацията, зелените политики и опазването на природата.

Визията на Sofia Art Institute надхвърля артистичното съвършенство; ние се ангажираме да насърчаваме позитивна и прогресивна общност, която цени креативността, равенството и екологичното съзнание. Ние се стремим да окажем значимо влияние в обществото като прегърнем нашите основни ценности и насърчаваме по-светло, по-приобщаващо бъдеще за всички.

Нашите партньори
Scroll to Top